Mi-D 12-20 | BUCĂTĂRIE 13-18

Waldkafe

APROAPE DE VECINĂTATE

Schutzengasse Nachbarschafft – Vecinătatea Ţintaşilor
Martinsberger Gemeinde – Comunitatea Martinsberg

,,Vecinătatea este o comunitate frăţească, teritorială, ai cărei membri beau din aceeaşi fântână, stau de gardă în timpul nopţii pentru securitatea tuturor, îşi construiesc împreună casele, se comportă ca şi rude în cazul ivirii unei boli sau catastrofe, îi cinstesc împreună pe cei care i-au părăsit, apoi, din devotament au grijă de văduvă şi de copii rămaşi orfani.” Stephan Ludwig Roth

Din ciclul „Braşovul din afara cetăţii”, proiectul vecinătăţii Ţintaşilor se vrea un proiect pilot de fuziune a tradiţiei comunitare săseşti cu modernitatea proiectelor comunitare europene. În centrul acestui proiect se află Waldkafe, un reper istoric, gastronomic şi cultural al zonei, reînviat de urmaşii familiei Kuschmann.

Într-o perioadă actuală deosebită, echipa Waldkafe vine mai aproape de vecinătate prin oferirea unor servicii de catering sau take away vecinătăţii din care face parte. Ne dorim o legatură directă şi personală cu vecinii noştri, ştiind că ne putem ajuta unii pe alţii să trecem peste momentul pandemic delicat.

VECINĂTATEA ŢINTAŞILOR

Povestea vecinătăţii este cu secole mai veche decât dezbaterile actuale despre „dezvoltarea comunitară”. Ba poate și cu ceva înainte ca noi să cădem unanim de acord că, în general vorbind, este mult mai uşor să iubeşti toată omenirea decât pe vecinul de alături. Vecinătatea a funcționat ca o instituție în comunitatea săsească, bazată pe ajutor reciproc, pentru binele fiecăruia în parte și al tuturor. Regulile sale erau stabilite după dictonul „fă bine ca să-ți fie bine.”

WALDKAFE  |  Str. Cloşca 28, Braşov |  0742 097 707  |  Facebook